Frequently Asked Questions

1 Welke documenten heb ik nodig als ik een fiets wil huren?                                                                         

Op het contract noteren wij naast uw persoons en verblijfsgegevens het nummer van uw identiteitsbewijs.

2 Is er een minimale leeftijd vereist?                                                                                                                      

De huurder moet minimaal 18 jaar oud zijn.

3 Op welke wijze kan ik een fiets reserveren?

U kunt Contact met ons opnemen via het volgende emailadres: nicole@bicyclepower.eu of per telefoon/whatsapp tel: 0030 6930404177.

4 Op welke wijze kan ik de huurprijs betalen?

De huurpijs dient contant te worden voldaan bij het in ontvangst nemen van de huurfiets. Zie Prijzen

5 Wordt mijn fiets bezorgd op mijn vakantieadres?

Uw fiets wordt bij een minimale huurperiode van 2 dagen gratis bezorgd indien u in een van de volgende dorpen verblijft: Argassi, Kalamaki, Laganas, Aghios Sostis, Keri, Tsilivi of Tragaki. Mocht u in een andere plaats verblijven of voor 1dag een fiets willen laten bezorgen neemt u dan a.u.b contact met ons op over eventuele bezorgkosten. 

6 Wat moet ik doen als ik een lekke band krijg?

U krijgt van ons een plakset een pomp en een nieuwe binnenband mee, als u een lekke band krijgt met een stadsfiets of mountainbike kunt u zelf de binnenband vervangen of u kunt contact opnemen met BicyclePower. Let op dit geldt niet voor e-bikes, mocht u hiermee een lekke band krijgen neem dan direct contact met ons op, de banden van elektrische fietsen worden kosteloos door ons gerepareerd.

7 Wat moet ik doen bij overige pech onderweg?

Mocht u onverhoopt met pech komen te staan dan doen wij ons best om u zo snel mogelijk weer op weg te helpen, afhankelijk van de aard van het probleem zullen wij of de fiets omruilen of ter plekke het probleem verhelpen.

8 Wat moet ik doen in geval van diefstal?

In geval van diefstal moet u aangifte doen bij de politie en contact opnemen met BicyclePower.

9 Wat moet ik doen in geval van schade?

Een eventuele schade aan de huurfiets dient gemeld te worden bij het inleveren van de fiets.

10 Is de huurfiets verzekerd?

Al onze fietsen zijn W.A. verzekerd voor de schade die aan derden wordt toegebracht.

11 Wat moet ik doen bij schade aan derden?

Neem in geval van schade aan derden z.s.m. contact met ons op, dan raadplegen wij de verzekeringsmaatschappij voor de verdere afhandeling.

12 Heb ik een eigen risico?

De huurder heeft een eigen risico m.b.t. schade ten gevolge van diefstal evenals alle overige verwijtbare schade aan de gehuurde fiets die tijdens de huurperiode zijn ontstaan door huurder. De hoogte van het eigen risico is afhankelijk van het type fiets. Het eigen risico voor de city bikes bedraagt €100,- voor de mountainbikes is het eigen risico €150,- en voor de e-bikes €200,-

13 Hoe lang duurt het om de batterijen van een elektrische fiets op te laden?

Het duurt 4 tot 5 uur om de batterijen volledig op te laden, de batterijen kunt u van de fiets halen en opladen met de meegeleverd oplader.

14 Moeten de batterijen volledig opgeladen zijn bij het inleveren van de elektrische fiets?

Indien u de fiets in de ochtend inlevert moeten de batterijen volledig zijn opgeladen, wanneer u de fiets 's avonds inlevert is dit niet noodzakelijk. Bijvoorbeeld als u de fiets van vrijdag tot en met zondag huurt dan kunnen we de fiets op zondagavond ophalen, dan hoeven de batterijen niet opgeladen te zijn, of we kunnen de fiets maandagochtend ophalen dan moeten de batterijen wel volledig opgeladen zijn.

15 Waar kan ik naartoe met de fiets?

U krijgt van ons een kaartje mee met een aantal fietsroutes en een aantal tips van leuke plaatsen om met de fiets te bezoeken.

Wilt u meer informatie over Zakynthos dan kunt u bijvoorbeeld een van de de volgende websites bezoeken http://www.zakynthos-pagina.nl 

of http://www.zakynthos.startpagina.nl


1 What documents do I need if I want to rent a bicycle?

On the contract we note your personal data and the number of your ID (passport/ID card or driver's license).

2 Is there a minimum age required?

The renter must be at least 18 years old.       

3 How can I reserve a bike?

You can Contact us at the following email address: nicole@bicyclepower.eu or by phone tel: 0030 6930404177.

4 How can I pay the rental price?

The rental price must be paid in cash when receiving the rental bicycle. For prices see Prijzen

5 Will my bicycle be delivered on my vacation address?

Your bicycle will be delivered free of charge if you stay in one of the following villages: Argassi, Kalamaki, Laganas, Aghios Sostis, Keri, Tsilivi or Planos. If you stay in another village, please contact us about the delivery costs

6 What should I do if I get a flat tire?

We will provide you with a tire repair kit, a pump and a new inner tube, if you have a flat tire wit a city bike or a mountainbike you can replace the the inner tube yourself or you can contact BicyclePower. If you have an electric bike you should immediately contact us, we will repare the tire free of costs.

7 What to do if any other problems occur along the way?

If you have any technical problem with the bicycle we will do our best to help you get back on the road as soon as possible.  Depending on the nature of the problem, we exchange the bicycle or we will fix the problem on the spot.

8 what should I do in case of theft?

In case of theft you must report to the police and contact BicyclePower.

9 What should I do in case of damage?
Any damage to the rental bicycle should be reported when returning the bicycle.

10 Is the rental bicycle insured?
All our bicycles are insured for civil liability for damage caused to third parties.

11 what should I do in case of damage to third parties?
In case of damage to third parties contact us immediately. We will consult the insurance company for the further processing.

12 Do I have an excess?

The renter has an excess for damage resulting from theft as well as all other culpable damage to the rented bicycle incurred by the renter during the rental period. The amount of the excess depends on the type of bicycle. The excess for the city bikes is €100,- for mountainbikes the excess is €150,- and for e-bikes the excess is €200,-.

13  How long does it take to fully charge the batteries from an e-bike?

It takes 4 to 5 hours to fully charge the batteries, you can take the batteries off the bicycle and charge them with the provided charger.

14 Do I have to return the e-bike with fully charged batteries?

If you return the e-bike in the morning the batteries must be fully charged, if you return the e-bike in the evening this is not neccessary. For example if you rent the bike from friday until sunday and you return the bicycle sunday evening then the batteries do not have to be full, if you return the bicycle monday morning the batteries must be fully charged

15 Where can i go with the bicycle?

You will get a map from us with some ideas from nice places to visit with the bicycle.

If you like more information about Zakynthos you can have a look at: http://www.zanteisland.com