Algemene voorwaarden


 • De huurder wordt geacht de gehuurde fiets in goede staat te hebben ontvangen, de verhuurder wordt geacht de fiets in goede staat te hebben afgeleverd.
 • De huurder zal als een goed beheerder de hem gehuurde fiets verzorgen en deze overeenkomstig de bestemming gebruiken.
 • De huurder heeft een eigen risico m.b.t. schade ten gevolge van diefstal evenals alle overige verwijtbare schade aan de gehuurde fiets die tijdens de huurperiode zijn ontstaan door huurder. Het eigen risico bedraagt voor de mountainbikes 150,- en voor de e-bikes 250,-
 • In geval van schade of diefstal is huurder aansprakelijk voor maximaal het bedrag van het eigen risico. Eventuele kosten voor schade of diefstal zullen uiterlijk op de vastgestelde inleverdatum van de fiets contant aan de verhuurder worden voldaan.
 • De huurder is niet aansprakelijk voor schade welke het gevolg is van materiaal gebrek van de fiets, indien dit materiele gebrek aan BicyclePower kan worden toegerekend.
 • Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde fiets aan derden in onderhuur of gebruik af te staan ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.
 • Bij een vroegtijdige terugbezorging, blijft de volledige huur gelden.
 • De huurder dient zich te houden aan de verkeersregels en het plaatselijk geldende politieregelement.
 • Het is niet toegestaan zich met de fiets op het strand te begeven.
 • Het is niet toegestaan om zich met 2 personen op de fiets te begeven.
 • De fietsen van BicyclePower zijn verzekerd voor de wettelijke aansprakelijkheid voor de schade die aan derden wordt toegebracht.
 • Het is niet toegestaan om met de gehuurde fiets het eiland te verlaten.
 • Rijdt u geen stoepranden op en af a.u.b.
 • Annuleren kan tot 48 uur van tevoren daarna wordt 1 dag huur in rekening gebracht.
 • De minimale leeftijd om een fiets te huren is 18 jaar.
 • Het maximale gewicht voor een elektrische fiets is 120 kg

Conditions

 • The renter is considered to have received the rented bicycle in good condition, the rental is considered to have delivered the bicycle in good condition.
 • The renter will take good care of the rented bicycle and will use it as intended
 • The renter has an excess regarding damage caused by theft as well as all other culpable damage to the rented bicycle that during the rental period are caused by renter. The excess for the city bikes is €100,- for the mountain bikes €150,- and for the e-bikes €200,-
 • In case of damage or theft the renter is liable for up to the amount from the excess. Any costs for damage or theft will be paid in cash latest the day the bicycle is returned.
 • The renter is not liable for damage as a result of material default of the bicycle if this material failure can be attributed to BicyclePower
 • The renter is not allowed to sublet the rented bicycle to third parties or allow third parties to use the rented bicycle.
 • In case the rented bicycle will be returned early, the full rental price must be paid
 • The renter must comply with the traffic rules and the local applicable law.
 • It is strictly forbidden to go with the bicycle on the beach.
 • It is strictly forbidden to sit with 2 people on the bicycle.
 • Bicycle Power bikes are insured for civil liability for the damage caused to third parties.
 • It's not allowed to leave the island with the rented bicycle.
 • The minimum age for renting a bicycle is 18 years
 • The maximum weight for an e-bike is 120 kg.